top of page

Annulering voorwaarden

 

  1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden:  deze door Marion Kessler van Praktijk Kessler gehanteerde algemene voorwaarden, zijn

gepubliceerd op de website van Marion Kessler, www.marionkessler.nl

1.2 Deelnemer:  degene die aan een door Marion Kessler van Praktijk Kessler georganiseerde Opleiding, Workshop,

Consult, Online Cursus of Retraite deelneemt bij Marion Kessler van Praktijk Kessler.

1.3 Marion Kessler van Praktijk Kessler is gevestigd te Amstelveen aan de Kruisweer 2 en is geregistreerd in het

handelsregister onder nummer 55637264.

 

​2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Opleidingen, Workshops, Consulten, Online

Cursussen of Retraites bij Marion Kessler van Praktijk Kessler. Door betaling voor een van deze activiteiten verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Marion Kessler van Praktijk Kessler kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene

Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

3. Online cursus: Annulering

3.1 Annulering van deelname aan de geplande Online Cursus kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail

aan marionkessleracademie@gmail.com.

3.2 Tot 48 uur na de aankoop van de Online Cursus kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

3.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn aankoop van de Online Cursus, wordt de reeds betaalde

Online Cursus niet terugbetaald.

3.4 De koop en verkoop van online workshops valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die

ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

Voor meer informatie: kijk op de website van de Consumenten Autoriteit.

4. Workshop: Annulering

4.1  Annulering van deelname aan de geplande Workshop of Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail

aan marionkessleracademie@gmail.com.

4.2  Bij afmelding tot 1 maand voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus 10% administratiekosten.

4.3  Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening

gebracht.

4.4  Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij

het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

5. Opleiding en Retraite: Annulering

5.1  Tot 45 dagen voor de geplande Opleiding of Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 10%

administratie kosten in rekening worden gebracht.

5.2  Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Opleiding of Retraite, wordt de reeds

betaalde Opleiding of Retraite Prijs niet terugbetaald.

5.3  Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Opleiding of Retraite, wordt de reeds

betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.

bottom of page