Annulering voorwaarden

 

  1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Annulering Voorwaarden:  deze door Marion Kessler van Praktijk Kessler gehanteerde annulering voorwaarden, zijn gepubliceerd op de website van Marion Kessler, www.marionkessler.nl

1.2 Deelnemer:  degene die aan een door Marion Kessler van Praktijk Kessler georganiseerde Opleiding, Workshop, Online Cursus of Retraite deelneemt bij Marion Kessler van Praktijk Kessler.

1.3 Marion Kessler van Praktijk Kessler is gevestigd te Amstelveen aan de Kruisweer 2 en is geregistreerd in het handelsregister onder nummer 55637264.

  1. Toepasselijkheid

Door betaling voor een van deze activiteiten verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Annulering Voorwaarden.

2.1  Marion Kessler van Praktijk Kessler kan deze Annulering Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Annulering Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

2.2 De Annulering Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Workshops, Online Cursussen, Opleidingen en  Retraites bij Marion Kessler van Praktijk Kessler. Door aankoop van een product verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Annulering Voorwaarden.

  1. Online Cursus: Annulering

3.1 Annulering van deelname aan de geplande Online Cursus kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan [email protected].

3.2 Tot 48 uur na de aankoop van de Online Cursus kan de Deelnemer zijn inschrijving kosteloos annuleren.

3.3 Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert na 48 uur van zijn aankoop van de Online Cursus, wordt de reeds betaalde Online Cursus niet terugbetaald.

3.4 De koop en verkoop van online workshops valt onder de uitzonderingsbepaling als opgenomen in artikel 7:46i lid 3BW die ziet op vrijetijdsproducten. Ten aanzien van deze producten is bepaald dat ze niet geretourneerd kunnen worden en er geen geld teruggeboekt wordt bij afmelding of ontevredenheid over het product door de deelnemer.

Voor meer informatie: kijk op de website van de Consumenten Autoriteit.

  1. Workshop: Annulering

4.1  Annulering van deelname aan de geplande Workshop of Retraite kan slechts schriftelijk gedaan worden. Dit kan per e-mail aan [email protected].

4.2  Bij afmelding tot 1 maand voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus 10% administratiekosten.

4.3  Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht.

4.4  Bij annulering vanaf 14 dagen vòòr aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.

  1. Opleiding en Retraite: Annulering

5.1  Tot 45 dagen voor de geplande Opleiding of Retraite datum kan de Deelnemer zijn inschrijving annuleren, in welk geval 10% administratie kosten in rekening worden gebracht.

5.2  Indien de Deelnemer zijn inschrijving annuleert binnen 7 dagen voor aanvang van de Opleiding of Retraite, wordt de reeds betaalde Opleiding of Retraite Prijs niet terugbetaald.

5.3  Indien de Deelnemer ter plaatse, om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de Opleiding of Retraite, wordt de reeds betaalde Retraite Prijs niet terugbetaald.