top of page

Algemene voorwaarden

 

  1. Begrippen

Alle verwijzingen naar het enkelvoud verwijzen tevens naar het meervoud en vice versa. Verwijzingen naar het mannelijk geslacht verwijzen tevens naar het vrouwelijke geslacht.

1.1 Algemene Voorwaarden:  deze door Marion Kessler van Praktijk Kessler gehanteerde algemene voorwaarden, zijn

gepubliceerd op de website van Marion Kessler, www.marionkessler.nl

1.2 Deelnemer:  degene die aan een door Marion Kessler van Praktijk Kessler georganiseerde Opleiding, Workshop,

Consult, Online Cursus of Retraite deelneemt bij Marion Kessler van Praktijk Kessler.

1.3 Marion Kessler van Praktijk Kessler is gevestigd te Amstelveen aan de Kruisweer 2 en is geregistreerd in het

handelsregister onder nummer 55637264.

 

​2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle Opleidingen, Workshops, Consulten, Online

Cursussen of Retraites bij Marion Kessler van Praktijk Kessler. Door betaling voor een van deze activiteiten verklaart de Deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.2  Marion Kessler van Praktijk Kessler kan deze Algemene Voorwaarden wijzigen. De laatste versie van de Algemene

Voorwaarden is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de Website.

3. Betaling en Prijswijziging

3.1  Een Workshop, Opleiding, Online cursus of Retraite moet voorafgaand aan de workshop, opleiding, online cursus of

retraite betaald worden. Betaling kan geschieden door bankoverschrijving of via iDEAL.

3.2  De geldende prijzen voor het aanbod van Marion Kessler van Praktijk Kessler staan altijd op de Website. Marion

Kessler van Praktijk Kessler behoudt zich het recht voor prijzen van haar producten en diensten te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd op de Website of per e-mail.

4. Deelname en Betaling Workshop, Opleiding, Online Cursus en Retraite en Inschrijfgeld

4.1  Een Deelnemer kan aan een Workshop, Opleiding, Online Cursus en Retraite deelnemen nadat Marion Kessler van

Praktijk Kessler het volledige bedrag voor deelname heeft ontvangen.

4.2  Afmelden dient via e-mail te gebeuren door de deelnemer aan marioninzicht@gmail.com.

4.3  Marion Kessler van Praktijk Kessler behoudt zich het recht voor om een workshop, opleiding of retraite te annuleren

wegens onvoldoende deelnemers. In dat geval wordt de door de Deelnemers reeds (gedeeltelijk) betaalde Prijs terugbetaald.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Marion Kessler van Praktijk Kessler aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk en/of geestelijk letsel of

blessures, verlies of schade, verband houdende met het volgen van/deelname aan Workshops, Opleidingen, Consulten en/of Retraites bij, of verzorgd door Marion Kessler van Praktijk Kessler.

6. Persoonsgegevens

6.1 Marion Kessler van Praktijk Kessler verzamelt persoonsgegevens van de Studenten en Deelnemers voor het

bijhouden van haar bestand, voor het uitvoeren van betalingsopdrachten en voor de administratie. Marion Kessler van Praktijk Kessler gaat zorgvuldig met deze verzameling van persoonsgegevens om en houdt zich daarbij altijd aan het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7. Toepasselijk recht en geschillen beslechting

7.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

bottom of page